Adunarea generală a Asociației Obștești pentru Copii «Apollo»

Publicat de user pe

La  9 martie 2012  a avut loc Adunarea Generală a AOC  «Apollo» cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul  directorului AOC „Apollo”  V. Nagornîi. Rezultatele anului 2011.
2. Aprobarea planului de lucru şi  calendarului sportiv pentru anul 2012.
3. Premierea celor mai buni sportivi, antrenori și activişti – voluntari.

În raportul său  directorul Vasile Nagornîi  s-a oprit mai detailiat la activitatea secțiilor sportive, dezvoltarea bazei tehnico-materiale și indicii dezvoltării economice a AOC «Apollo». A fost constatat faptul,  că cel mai mare obstacol în activitatea organizaţiei este birocraţia autorităţilor municipale, precum şi nedorința  acestora de a îndeplini Legea RM „Cu privire la asociaţiile obşteşti”. Unele proiecte ale AOC «Apollo» sunt blocate încă din anul  2005. De exemplu, sala sportivă  „Apollo-Olimp” din incinta liceului teoretic “OLIMP” a fost renovată  şi dotată de  AOC  „Apollo” în anul 2006. Toate actele necesare au fost prezentate la  Primăria municipiului Chișinău încă în 2005, dar nici pînă în prezent nu a  fost  adoptată Decizia  legală a unui contract de arendă  pentru spaţiile sus menționate.         

De asemenea, directorul AOC  „Apollo” a dat și un  alt exemplu: contractul de arendă a sălii sportive de pe bulevardul Mircea cel Bătrân 26/3 a expirat  în 2006 şi numai în 2011,  prin hotărîrea instanței de judecătă, AOC  „Apollo” a reușit să prelungească contractul de arenda.  S-a  subliniat, că dacă nu ar apărea  obstacole din partea celor care ar  trebui să susţină  astfel de organizaţii, Asociația Obștească pentru Copii  „Apollo” ar putea realiza pe parcursul acestor  ani o multime de proiecte, organizînd cel puţin 8-10  centre de sănătate pentru elevi și studenți, unind  eforturile federațiilor sportive şi organizaţiilor obștești cu  care  AOC „Apollo” colaborează  timp de mai mulţi ani.

De asemenea, directorul asociaţiei a adus la cunoștință Adunării Generale informația privind  construirea unui complex sportiv  pe terenul repartizat de către  Primăria mun.  Chişinău  Asociației  Obștești pentru Copii  „Apollo”. Cu regret, firma „Supersonic”,  cu  care AOC „Apollo” a încheiat în anul  2007 un contract  pentru  construirea  “Centrului  de agrement, educaţie fizică  şi sport” în complex cu bloc locativ, nu şi-a onorat obligaţiile contractuale şi de la bun început  a dus în eroare  prin  înșelăciune administrația și Consiliul de Administrare AOC „Apollo”.  Drept  urmare, Consiliul de Administrare AOC „Apollo” a  luat decizia de a nu  prelungi contractul pentru construcţie, care a expirat încă în ianurie  2011, iar  toate materialele să fie transmise în Instanța de Judecată  şi la  Procuratura Generală.

Directorul  Vasile Nagornîi a remarcat că pe parcursul anilor  în Asociația Obștească pentru Copii  „Apollo” s-a format o echipă   bună de antrenori și instructori  şi  a  crescut o generație tînără cu care putem  cîştiga nu doar în competiții sportive, dar putem lupta și cu funcționari – birocrați.  A fost menționată activitatea Consiliului de Administrare în componența Larisa Grecu, Vitali Braguța şi Victor Bogatov. De asemenea, a fost  remarcat și cel mai bun antrenor-voluntar Calcev Alexandru, care necătînd la vîrsta sa  tinără,  participă activ  la viața obștească  a asociației și  se bucură de  respect  în rîndul adolescenţilor.  A fost remarcată și  activitatea administratorului-voluntar Larisa  Grecu, care  în timpul liber îndeplinește lucrul de  secretar al organizaţiei,  ocupîndu-se de  corespondența  cu Primăria și Instanța  de Judecată. Au fost  distinși  cu diplome şi premii cei  mai buni sportivi şi activişti ai anului  2011:  Iavorscaia Anastasia ( de 5 ori campioană a RM la  Karate), Sucman Rodion (campion la powerlifting a  RM, multiplu cîștigător  al campionatelor internaţionale şi concursuri STRONGMAN). De asemenea, au fost menționați cu diplome toți  membrii echipei care participă activ la diverse turnee şi campionate în cadrul  echipei AOC „Apollo”:  Adam Radu, Gaivoronschii Grigore, Tudor Cristea, Goian Mihai, Casian Grigore, Carp Dumitru, Chirița Ion, Parmaklii Maxim, Migaevschii Vadim, Cristea Adrian, Zlatov Ion, Șestacov Vladimir, Stadniciuc Serghei, Moraru Victor, Anton Nicolae, Ulunț Vadim, Calcev Alexandru, Stefoglo Serghei, Țapcov Vadim, Caldaruș Ilie, Britcov Stepan, Rusu Dumitru, Tihohod Artur, Graur Genadie, Pînzari Eduard, Stoica Oleg, Tcaci Iulian, Sucman Rodion. 

A luat cuvîntul Victor  Bogatov  (membru al Consiliului de Administrare), care a informat despre pregătirea echipei AOC «Apollo»  pentru participarea la campionatele Republicii  Moldova și Universiada republicană a studenților și tineretului.

Adunarea Generală a apreciat lucrul  organizaţiei pentru  anul 2011 ca satisfăcător.

Directorul Vasile Nagornîi  a urat  Consiliului de Administrare, activului AOC „Apollo”, membrilor AOC „Apollo”  şi tinerilor  sportivi  succes  și noi victorii  în  anul 2012. 

Categorii: Arhiv

0 comentarii

Lasă un răspuns