Наши цели

Опубликовано user в

·       Organizarea activităţii de masă în domeniul culturii fizice, sportului şi fortificării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor;

·       Creearea secţiilor sportive, grupelor de sănătate, grupelor de pregătire fizică generală;

·       Propagarea modului sănătos de viaţă, familiarizarea permanentă a membrior asociaţiei pentru copii cu noţiuni medicale şi ştiinţifice despre pericolul consumării drogurilor, a altor substanţe toxice sau nocive;

·       Antrenarea copiilor, adolescenţilor şi a altor membri ai asociaţiei în viaţa socială, sportivă şi culturală a municipiului şi ţării;

·       Crearea şi consolidarea bazei tehnico-materiale, ceea ce ar contribui la îndeplinirea sarcinilor statutare;

·       Satisfacerea necesităţilor crescînde ale membrilor asociaţiei în domeniul asanării, culturii fizice, sportului, culturii prin acordarea serviciilor corespunzătoare.

Рубрики: О нас