O succintă descriere privind crearea și dezvoltarea Asociației Obștești pentru Copii „Apollo“

 

Anii 1991-1992. Sala de pregătire fizică generală de pe adresa Mircea cel Bătrân 17 a fost lichidată în legătură cu reorganizarea gospodăriei comunale, care a condus la închiderea majorității cluburilor de adolescenți din oraș. În aceste condiții, instructorii și entuziaștii sportului au transportat impresionantul utilaj sportiv, inclusiv halterele mari și mici în incinta edificiului de pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 26/3. Demarează lucrările pentru inaugurarea în această locație a unui centru de cultură fizică – unicul în raion în acea perioadă de timp.

 

1993. Executivul raionului Nistrean și Direcția Locativ-Comunală (ПУЖКХ) eliberează permis pentru inaugurarea sălii de pregătire fizică generală în incinta sediului de pe adresa: Mircea cel Bătrân 26/3. Cu eforturile entuziaștilor modului sănătos de viață, această încăpere se reutilează și se adaptează la condițiile de practicare a educației fizice și a sportului. Se inaugurează grupe de gimnastică atletică și de pregătire fizică generală, precum și grupe de sănătate pentru copii și adulți.

 

1994. Secțiile sportive de gimnastică atletică și de pregătire fizică generală, dar și grupele de sănătate sunt frecventate deja de peste 100 de oameni; este procurat utilaj și inventar suplimentar. Sunt depistați și căutați antrenori entuziaști pentru activitate la locul de trai.

 

1995. Sunt deschise secții sportive de karate-do și taekwon-do, iar numărul total al celor care practică sportul aici s-a majorat până la 160 de persoane.

 

1996. La doleanțele tineretului, se deschid secții de aerobică, yoga, tenis de masă. Sediului îi este acordat statutul de Complex sportiv „APOLLO“. Numărul de practicanți ai sportului atinge cifra de 200 de persoane.

 

1997. În legătură cu reorganizarea gospodăriei locative (sub jurisdicția căreia se afla sediul), Complexul sportiv trece la sistemul de autofinanțare completă. Astfel, reparația anuală,  amenajarea teritoriului adiacent, procurarea inventarului, achitarea serviciilor comunale și altor cheltuieli se achită din contul ajutorului sponsorilor și ale cotizațiilor de membru.

 

1998.   În incinta complexului își perfecționează măiestria sportivă deja peste 250 de persoane. Suprafețele ocupate nu îi pot găzdui pe toți doritorii de a se ocupa în secțiile și grupele sportive de la „APOLLO“. Se efectuează reparația capitală și o reconstrucție. Sunt căutate încăperi suplimentare în sectorul Ciocana. Pe adresa Primăriei Capitalei sunt expediate un șir de adresări cu rugămintea de a acorda încăperi suplimentare pentru extinderea activității de practicare a exercițiului fizic.

1999. Copiii și adolescenții care frecventează secțiile sportive, participă cu succes la diferite competiții, concursuri, serbări. Contingentul de vizitatori depășește cifre de 300 de persoane.

 

2000. Deoarece contingentul de participanți este constituit din copii, adolescenți și studenți, conducerea complexului sportiv „APOLLO“ a decis să redenumească denumirea instituției în Asociația Obștească pentru Copii „APOLLO“.

 

2001. În cadrul AOC „Apollo“ funcționează opt secții sportive. Iar în perioada de vară, se practică, suplimentar, fotbalul, tenisul de masă și șahul. În activități sunt implicați peste 350 de persoane, inclusiv 90 fac sport gratis sau în regim privilegiat.

 

2002. Pe adresa Primăriei municipiului Chișinău sunt expediate repetat scrisori cu rugămintea de a fi acordate încăperi și loturi de pământ suplimentare pentru amenajarea acolo a unui stadion, terenuri de fotbal și alte edificii sportive. Conducerea AOC „Apollo“ colaborează cu Departamentul Educație, Tineret și Sport, beneficiind, în condiții contractuale, de spațiile grădinițelor de copii și a școlilor.

 

2003. A fost încheiat un contract cu Primăria municipiului Chișinău privind arenda încăperii de pe adresa Mircea cel Bătrân, 26/3. AOC „Apollo“ colaborează activ cu alte instituții obștești, federațiile sportive, Departamentul Educație, Tineret și Sport, Departamentul Protecției Drepturilor Copilului și altor organizații. Copiii și adolescenții din familiile nevoiașe și cu venituri reduse frecventează secțiile sportive gratuit sau în condiții privilegiate. Numărul copiilor și adolescenților care ne vizitează a depășit cifra de 400.

 

2004. Utilajul sălii este renovat în proporție de 80 la sută, este procurat și instalat un sistem modern de aerisire și de încălzire a încăperilor. În urma adresărilor multiple la Primarul general al Capitalei, lotul de pământ atașat la complexul sportiv este acordat lui AOC „Apollo“ pentru utilizare, respectiv pentru crearea acolo a unui centru de sport și sănătate.

 

2005. AOC „Apollo“ primește un certificat „cu privire la activitatea socială utilă“. Despre succesele tinerilor sportivi și performanțele organizației relatează asemenea publicații, precum „Комсомольская правда“, „Timpul“, „Tara“, „Время“, „Спорт курьер“, „Бизнес Элита“ și altele. Sunt prezentate materiale și la televiziune.

 

2006. AOC „Apollo“ inaugurează și desfășoară un șir de concursuri, campionate, festivaluri și evoluează la diverse acțiuni municipale și de sector. Printre acestea distingem Concursul raional de creație a copiilor  (exprimare în grafică și culori, desenarea suprafețelor), dotat cu premiile AOC „Apollo“ cu sloganul „Sportul este o lume“; Campionatul de mini-fotbal rezervat echipelor de cartier din sectorul Ciocana, dotat cu trofeul Cupa AOC „Apollo“; turneul internațional de taekwon-do pentru copii cu sloganul „Sportul contra drogurilor“, sărbătoarea raională „Frumusețe, sănătate și sport“, precum și alte concursuri și competiții cu invitarea  copiilor și adolescenților din Transnistria și din statele vecine.

 

2007. În luna februarie a acestui an AOC „Apollo“ a fost primită în  Confederația Organizațiilor non-guvernamentale a Republicii Moldova.

 

Peste o lună, cu eforturi conjugate  în domeniul propagării și popularizării modului sănătos de viață, a culturii fizice și sportului, este creată Alianța „Sănătatea și cultura copiilor“, în care au fost incluse clubul „IU-SIN“ – taekwon-do, federația „ASHIHARA-KARATE“, Asociația Obștească pentru Copii „YANTRA“, Organizația Obștească „Izvorul Moldovei“, Organizația Obștească „LuRenOm“ și Asociația Obștească pentru Copii „Apollo“.

 

După mulți ani de căutare a unui investitor pentru construcția unui complex de cultură fizică pe lotul de pământ acordat AOC „Apollo“, a fost încheiat un contract cu compania de construcții Supersonic SRL și începută construcția unui centru de sport și sănătate într-un complex cu spații locative, pe adresa bd. Mircea cel Bătrân 26/3.

 

2008. AOC „Apollo“ desfășoară campionate și concursuri interne. În cadrul Alianței „Sănătatea și cultura copiilor“, prezidată de AOC „Apollo“, este organizată și desfășurată ediția ordinară a Campionatului echipelor de cartier la mini-fotbal. Cu susținerea misiunii OSCE în Moldova sunt organizate trei turnee deschise „Nistru“ ale Campionatului municipal, printre amatorii de tenis de masă, cu participarea echipelor din stânga Nistrului și din Casele de Copii. La baza sportivă a AOC „Apollo“ este desfășurat un Campionat deschis la triatlon atletic.

 

2009-2010. Se împlinesc două decenii de când activăm în sectorul Ciocana! Este în creștere popularitatea AOC „Apollo“ în mediul adolescenților. Datorită colectivului AOC „Apollo“ și membrilor săi, antrenorilor, voluntarilor, entuziaștilor modului sănătos de viață, despre noi se cunoaște nu doar în sectorul Ciocana și municipiul Chișinău, dar și peste hotarele Capitalei și republicii. Potrivit orarului, activează sistematic secțiile și grupele sportive. Copiii și Adolescenții participă la concursuri și competiții. Cei mai buni sportivi ai AOC „Apollo“ participă la campionate de cel mai diferit nivel. Colaborând fructuos cu federațiile sportive, organizațiile obștești, instituțiile de stat și sponsorii, AOC „Apollo“ atrage în secțiile sale sportive și grupele de sănătate, un număr tot mai mare de tineri.

 

2011. Sportivii AOC „Apollo“ participă activ la campionatele și turneele din Republica Moldova, dar și la competițiile internaționale. Este vorba despre sportivii care au crescut în sala „Apollo“, mulți dintre care, în prezent, își transmit experiența și măiestria copiilor și adolescenților. Multiplul premiant și participant la Mondialele de taekwon-do și poliatlonul sportiv-militar – Veaceslav Postică, de șase ori campioană a Moldovei, premiantă a turneelor internaționale, participantă a Campionatelor Mondiale de Ashihara-Karate – Anastasia Iavorschi, învingător al turneelor internaționale, multiplu campion al Republicii Moldova, premiant al „Cupei Nistrului“, și a competițiilor Strong Man – Rodion Sucman, campion național la powerlifting, maestru în sport la atletism – Victor Bogatov și alți mulți tineri talentați se pregătesc acum în secțiile noastre sportive. La baza sportivă a AOC „Apollo“  se pregătesc pentru noi performanță membrii selecționatelor Republicii Moldova de atletism și natație, de asemenea continuă selectarea gratuită ale copiilor din familiile nevoiașe. În acest an, în comun cu Organizația Obștească „Izvorul Moldovei“ și Departamentul pentru protecția drepturilor copilului (director Svetlana Chifa), este realizat primul proiect-pilot de gen din oraș, unde copiii și adolescenții se ocupă gratis în secțiile sportive (str. Titulescu, 61). Conducerea AOC „Apollo“  împreună cu autoritățile publice locale continuă să caute noi locații pentru deschiderea sălilor de sport..

 

În 20 de ani de activitate a colectivului AOC „Apollo“  în secțiile și grupele sale sportive a crescut o întreagă generație de tineret – sănătoasă, activă și cu scopuri bine determinate în viață. Peste 63.000 de adolescenți s-au ocupat în acești ani în sălile „Apollo“. Mulți dintre ei au obținut succese în sport, evoluând atât în turneele interne, cât și în cele internaționale, însă principala sarcină a AOC „Apollo“ – activitatea de educație fizică și sport, atragerea în sălile de educație fizică a unui număr cât mai mare de copii și adolescenți, precum și a copiilor din familiile nevoiașe și cu venituri mici, depistarea entuziaștilor modului sănătos de viață, antrenorilor și voluntarelor, care doresc să își împărtășească experiența copiilor, adolescenților, studenților și tuturor celor care nu sunt indiferenți față de ziua de mâine.

Краткая история создания и развития Детской Общественной Организации «АPOLLO»

1991-1992 г. Из физкультурно - оздоровительного зала по адресу Мирчя чел Бэтрын 17, который был ликвидирован в связи с реорганизацией жилищного хозяйства, в результате которой были закрыты большинство подростковых клубов города, энтузиастами и инструкторами, вручную, переносится громоздкое оборудование, штанги, гири в помещения по адресу Мирчя чел Бэтрын, 26/3. Начинаются работы по открытию там оздоровительного центра – единственного на тот период в районе.

1993 г. Исполком Днестровского района и ПУЖКХ дает разрешение на открытие физкультурно-оздоровительного зала в помещениях по адресу Мирчя чел Бэтрын, 26/3. Силами энтузиастов здорового образа жизни помещение переоборудовается и приспосабливается к занятиям в них физической культурой и спортом. Открываются группы атлетической гимнастики и общефизической подготовки, группы здоровья для детей и взрослых.

1994 г. Спортивные секции атлетической гимнастики и общефизической подготовки, группы здоровья уже насчитывали более 100 человек; приобретается дополнительный инвентарь и оборудование. Идет поиск и выявление тренеров энтузиастов для работы по месту жительства.

1995 г. Открываются спортивные секции каратэ и тайквон-до, общая численность занимающихся увеличилась до 160 человек.

1996 г. Удовлетворяя спрос молодежи, открываются спортивные секции аэробики, йоги, настольного тенниса. Помещению придается статус Спортивно – оздоровительного комплекса «АPOLLO». Численность занимающихся достигла 200 человек.

1997 г. В связи с реорганизацией жилищного хозяйства (под юрисдикцией которо-го находилось помещение), Спортивный комплекс переходит на полную самоокупаемость: ежегодный ремонт, благоустройство территории, покупка оборудования, оплата коммунальных и других расходов производится за счет членских взносов и помощи спонсоров.

1998 г. Количество занимающихся достигло более 250 человек. Занимаемые площади не могут вместить всех желающих заниматься в спортивных секциях и группах «АPOLLO». Выполняется реконструкция и капитальный ремонт. Ведутся поиски дополнительных помещений в секторе Чекана. В Примэрию муниципия отправляется ряд писем с просьбой о выделении для расширения спортивно-оздоровительной работы дополнительных помещений.

1999 г. Дети и подростки занимающиеся в спортивных секциях, успешно выступают на соревнованиях, конкурсах, праздниках. Охват занимающихся более 300 человек.

2000 г. Так как контингент занимающихся это дети и подростки, студенты, активом спортивно-оздоровительного комплекса «АPOLLO» принято решение о переименовании в Детскую Общественную Организацию «АPOLLO».

2001 г. При ДОО «АPOLLO» работает 8 спортивных секций, а в летнее время, дополнительно, футбол, настольный теннис и шахматы. Охват более 350 человек, из них 90 на бесплатной и льготной основе.

2002 г. В Примэрию мун. Кишинэу повторно направляются письма с просьбой о выделении дополнительных помещений или участка земли для оборудования там футбольных площадок, стадиона или других спортивных сооружений. Актив ДОО «АPOLLO» сотрудничает с Департаментом Образования, Молодежи и Спорта, используя на договорных условиях помещения садиков и школ.

2003 г. С Примэрией мун. Кишинэу заключен контракт - аренды помещения по адресу Мирчя чел Бэтрын, 26/3. ДОО «АPOLLO» активно сотрудничает с другими общественными организациями и Федерациями, Департаментом Образования, Молодежи и Спорта, Департаментом защиты прав ребенка, ассоциациями и обществами. Дети и подростки из малоимущих или трудных семей посещают спортивные секции бесплатно или на льготных условиях. Охват детей и подростков достигает более 400 человек.

2004 г. На 80 % обновляется оборудование зала, закупается и устанавливается современная система вентиляции и обогрева помещений. После неоднократных просьб и обращений к Генеральному примару мун. Кишинэу, участок земли примыкающий к оздоровительному комплексу выделяется ДОО «АPOLLO» , в пользование, для постройки там физкультурно-оздоровительного центра.

2005 г. ДОО «АPOLLO» выдается сертификат «об общественно полезной деятельности». Об успехах юных спортсменов и достижениях организации пишут такие газеты как «Комсомольская правда», «Timpul», «Tara», «Время», «Спорт курьер», «Бизнес Элита» и другие. Показываются сюжеты по телевидению.

2006 г. ДОО «АPOLLO» учреждает и проводит ряд конкурсов, чемпионатов, фестивалей и выступает на различных городских и районных праздниках. Это такие соревнования как Районный детский конкурс декоративного творчества (интерпретация в графике и цвете, разрисовывание плоскости), на призы ДОО «АPOLLO» под девизом «О, спорт - ты мир», Чемпионат по мини-футболу среди дворовых команд сектора Чекана, на кубок ДОО «АPOLLO», проводит детский международный турнир по Таеквон-до под девизом «Спорт против наркотиков», районный праздник «Красота, здоровье и спорт», а так же другие конкурсы и соревнования с приглашением детей и подростков из Приднестровья и ближнего зарубежья.

2007 г. В феврале этого года ДОО «АPOLLO» была принята в Конфедерацию Неправительственных Организаций РМ.
В марте, объединяя усилия в области пропаганды и популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта, создается Альянс « Здоровье и культура детей», в который вошли клуб «IU-SIN» - тайкван-до, Федерация «ASHIHARA-KARATE», Детская Общественная Организация «YANTRA», Общественная Организация «Izvorul Moldovei», Общественная Оганизация «LuRenOm», Детская Общественная Организация «АPOLLO».
После долгих лет поиска инвестора для постройки оздоровительного комплекса на участке земли, выделенной ДОО «АPOLLO», заключен контракт со строительной компании SUPERSONIC SRL и начато строительство спортивно-оздоровительного центра в комплексе с жилыми помещениями, по адресу бул. Мирчя чел Бэтрын 26/3.

2008 г. ДОО «АPOLLO» проводит внутренние Чемпионаты и конкурсы. В рамках Альянса « Здоровье и культура детей» , в котором ДОО «АPOLLO» председательствует, организовываются и проводятся традиционный Чемпионат дворовых команд по мини-футболу. При поддержки миссии ОСЧЕ, в Молдове организовываются 3 Открытых Чемпионата Города «NISTRU»-1, 2, 3, среди любителей настольного тенниса с привлечением команд из Приднестровья и Детских домов. Учрежден и проведен на спортивной базе ДОО «АPOLLO» Открытый Чемпионат по Атлетическому ТРОЕБОРЬЮ.

2009 -2010 г. Более 20 лет мы ведем свою деятельность в секторе Чеканы! Растет популярность ДОО «АPOLLO» в подростковой среде. Благодаря коллективу ДОО «АPOLLO» и его членам, тренерам общественникам, волонтерам, энтузиастам здорового образа жизни о нас знают не только в секторе Чеканы, мун. Кишинэу, но и за пределами города и республики. Согласно расписанию систематически работают спортивные секции и группы. Дети и подростки участвуют в конкурсах и соревнованиях. Лучшие спортсмены ДОО «АPOLLO» выступают на чемпионатах различного уровня. Активно сотрудничая с спортивными федерациями и общественными организациями, государственными учреждениями, спонсорами ДОО «АPOLLO» привлекает в свои спортивные секции и оздоровительные группы все большее число молодежи.

2011 г. Спортсмены ДОО «АPOLLO» активно участвуют  в чемпионатах и турнирах Республики Молдова, международных и мировых чемпионатах. Это спортсмены которые выросли в стенах АПОЛЛО, многие из которых сегодня передают опыт и мастерство детям и молодежи. Многократный участник и победитель чемпионатов мира по тайквандо  и военно-спортивному многоборью - Постика Вячеслав;  шестикратная чемпионка РМ, призер международных турниров, участник чемпионатов мира по Ашихара-Каратэ - Яворская Анастасия; победитель международных турниров, многократный чемпион РМ, призер "Кубка Днестра" и соревнований StrongMan - Сукман Родион; чемпион РМ по пауэрлифтингу, мастер спорта по легкой атлетики - Богатов Виктор и много другой талантливой молодежи подрастает сейчас в наших спортивных секциях. На спортивной базе  ДОО «АPOLLO» готовятся  к новым рекордам члены сборной РМ по легкой атлетике и плаванию, так же продолжает действовать бесплатный набор  детей из малоимущих семей. В этом году совместно с Общественной Организации "Изворул Молдовей"  и Департаментом по защите прав ребенка (директор Кифа С.)  реализован первый в городе пилотный проект, где дети и подростки занимаются в спортивных секциях бесплатно (ул. Титулеску 61). Активом ДОО «АPOLLO», Советом Правления совместно с местными органами власти ведутся поиск новых мест  для открытия спортивных залов.

2012 г.  ДОО «АPOLLO» учреждает и проводит ряд спортивных турниров и чемпионатов, а именно Ежегодный Турнир по Русскому Жиму под названием "Добрая сила",  в котором участвуют спортсмены со всех районов Республики Молдавии, в том числе спортсмены Приднестровья. Турнир проводится каждый год в феврале месяце. Так же впервые проводиться Чемпионат по Подтягиванию в висе, который так же получает статус ежегодного чемпионата и с тех пор проводиться каждый год,  8 марта, в честь Международного Женского Дня. Совместно с Претурой сектора Чеканы проводятся Районные соревнования по шахматам среди детей 1-4 класса, так же  наши ребята выступают на различных республиканских спортивных и международных соревнований, впервые один из наших спортсменов (Попа Тудор)  выступает в Международном Открытом Чемпионате по бодибилдингу и бодифитнесу  "Tiras - 2012", Яворская Анастасия (спортивная секция Ашихара-Карате)радует нас своими выступлениями в Будапесте и на Украине. В этом же году представители нашего клуба участвуют в Играх доброй воли в Нижнем Новгороде, занимая первые места в своих категориях. Летом этого года  ДОО «АPOLLO» организовывает и проводит городской спортивный праздник " Мама, папа, я - спортивная семья". Наш спортсмен Сукман Родион участвует в Международном Кубке по мас-рестлингу, а так же в соревнованиях STRONGMAN MOLDOVA (Vadul lui Voda) в котором выигрывает Почетное Второе место! В этом году совместно с Общественной Организации "Изворул Молдовей" и Департаментом по защите прав ребенка реализован первый в городе пилотный проект, где дети и подростки занимаются в спортивных секциях бесплатно (ул. Титулеску 61).  На данном этапе начинаются судебные разбирательства со строительной компании SUPERSONIC SRL,  с которой был заключен контракт  и начато строительство спортивного центра в комплексе с жилыми помещениями, по адресу бул. Мирча чел Бэтрын 26/3. 

За 20 лет работы коллектива ДОО «АPOLLO» в спортивно - оздоровительных группах и секциях выросло целое поколение здоровой, активной и целеустремленной молодежи. Более 63 000 подростков прозанимались за эти годы в стенах ДОО «АPOLLO». Многие из них добились спортивных успехов, выступая как на внутренних чемпионатах, так и международных, но основная задача ДОО «АPOLLO»: физкультурно - оздоровительная деятельность, приобщение к систематическим занятиям физической культурой и спортом как можно большего числа детей и подростков, а так же детей из малоимущих и неблагополучных семей, выявление энтузиастов здорового образа жизни, тренеров и волонтеров, желающих делиться опытом с детьми, подростками, студенческой молодежью, людей неравнодушных к завтрашнему дню. 

Несмотря на нашу полезную деятельность  ДОО «АPOLLO» испытывала и испытывает серьезное противодействие со стороны чиновников Дирекции муниципальной собственности. Аренду помещений мы продлеваем только в судебном порядке, также необоснованно завышается арендная плата. Бывший претор сектора Чеканы, а в дальнейшем и муниципальный советник двух созывов Ионом Габура предпринимались попытки выселение ДОО «АPOLLO» с занимаемых помещений. Когда мы дали отпор этим незаконным действиям, господин Габура заблокировал все наши проекты и инициативы в Муниципальном Совете. В всех комиссиях Муниципального совета и на заседаниях он клеветал на Детскую Общественную Организацию, тем самым наносил нам огромный моральный и материальный вред, так как выполнение уставных задач становилось крайне затруднительно.  Пришлось закрыть спортивные секции единоборств,  йоги,  футбола, шахмат,  заблокированы проекты открытия залов в лицее "Петру Заднипру" , также заблокирована работа спортивного клуба в лицее "Олимп" . Наследие таких чиновников серьёзно вредит не только отдельным организациям но и всему обществу. Сейчас мы активно ведем работу с новым составом Муниципального Совета для разблокирования наших проектов, которые за это время уже успели „исчезнуть” в неизвестном направление. Наш проект и контракт по открытию спортивного центра для детей и подростков по адресу Mircea cel Batran 26/6, который был заключен в 2007 с фирмой „Суперсоник” , руководитель Балаур Владимир также завершился неудачно, фирма обманув ряд вкладчиков и нашу организацию,  обанкротилась распродав и часть наших площадей. Руководителя отправили в тюрьму на долгий строк а домом сейчас владеет  CCL Nr. nr. 328  руководитель Лилиана Цуркану,  который несмотря на судебные решение, занимаясь приписками и нарушением закона, изменила генеральный план, что сделало невозможным функционирование спортивного центра для детей и подростков. Начиная с ‘2015 года ДОО "Аполло" занято поиском инвестора или партнера для завершение строительства и сдачи в эксплуатацию спортивного оздоровительного центра для детей и подростков. Также нами постоянно направляются письма в прокуратуру, органы коррупции,  с просьбами разобраться и пресечь неправомерные действия отдельных чиновников в отношений ДОО "Аполло" . Также  мы продолжаем обращаться в Муниципальный Совет с просьбами о совместной деятельности по внедрению социальных проектов для подростков и молодёжи. В Республики Молдова созданы неплохие законы в отношение таких общественно полезных организаций, но на практики они не действуют. Надеемся, что с реформой в органах юстиции, Примэрии и с приходом туда компетентных  и болеющих за наши подрастающее поколение людей,  ситуация кардинально изменится и свои уставные задачи направленные на открытие новых групп и спортивных секций, проведение спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий мы сможем выполнять с поддержкой государства.