Educația sportivă din copilărie este temelia sănătății a unui om adult!

SPORT plus, nr.19 din 29 mai 2012

La Liceul Teoretic „Olimp“ din sectorul Ciocana al Capitalei s-a desfăşurat o competiţie la triatlon de gimnastică, rezervată elevilor, organizată de către Asociația Obștească pentru Copii „Apollo“ din acest sector, Direcţia educaţie, tineret şi sport a sectorului Ciocana şi cu suportului financiar al Centrului rus de ştiinţă şi cultură din Republica Moldova.

Competiţiile au fost de tip deschis, la concurs fiind admişi copii din toate sectoarele Capitalei şi din alte localități. Participanţii, câte doi băieţi şi o fată în fiecare echipă, au fost împărţiţi în trei grupe de vârstă şi s-au întrecut la următoarele discipline, care fac parte din programul şcolar de educație fizică: tragerea la bară fixă, pentru băieţi, flotări la fete, sărituri în lungime de pe loc, ridicarea corpului din poziţie culcat în poziţie aşezat timp de 30 secunde, ultimele două probe fiind pentru băieţi şi fete.

 Este greu să găsim cuvinte pentru a povesti despre toate peripeţiile competiţiilor, vom preciza doar că lupta a fost caracterizată prin lipsă de compromis, onestă şi plină de dăruire din partea tuturor participanţilor. Începând de la cei mici, din clasele a II-IV-a, la cei din clasele V-VIII-a şi la cei din clasele a IX-XII-a, participanţii s-au străduit din răsputeri să obțină cât mai multe puncte pentru propria echipă şi şi-au susţinut cu multă ardoare coechipierii.

În concursul pe echipe, grupa celor mai mici elevi, întâietatea a revenit formaţiei Liceului Teoretic “Constantin Negruzzi”, urmată în ordine de reprezentativele Asociației Obștești pentru Copii „Apollo“, respectiv, a gazdelor.

La grupa de vârstă medie titlul de campioni a revenit discipolilor AOC „Apollo“, urmați de primul, respectiv lotul secund de la liceul „Olimp“.

În categoria celor mai mari participanți, în afara concurenţei au fost discipolii Liceului Municipal Sportiv nr 2 de la Ciocana, urmaţi în ordine de tinerii sportivi de la LT „Ginta Latină“, respectiv, de la LT „Dacia“.

În concursul individual locurile premiante au revenit în ordine, la grupa mică: Bogdan Nagornîi, Cătălin Andrieş, Maxim Constantinov la băieţi, iar la fete ordinea pe podium a fost următoarea: Xenia Mihna, Laura Buzilă, Dorina Cocârlă. În cea de a doua grupă de vârstă podiumul de premiere a avut următoarea configurație - la băieţi: Vladislav Popovici, Vladimir Gorzu, Ion Chiriţa, iar la fete: Aliona Cuciaş, Marina Bahov şi Cristina Rusu.

Printre cei mai mari participanţi premianţi au fost desemnaţi: Oleg Bernevec, Adrian Oprea şi Alexandru Râbac la masculin şi Elena Balan, Ana Sprincean şi Anastasia Iaţco în concursul feminin.  Pentru a confirma talentul micilor performeri, prezentăm câteva detalii tehnice. Bogdan Nagornâi, învingător la grupa mică, s-a ridicat la bara fixă de 15 ori, Vladislav Popovici din grupa de vârstă medie a făcut acelaşi lucru de 24 ori, iar învingătorul la cei mai mari, Adrian Oprea a reuşit să se ridice de 30 ori. Vladislav Popovici a fost primul şi la ridicarea corpului din poziţie culcat în poziţie aşezat de 37 ori în 30 secunde!

Vasile NAGORNÎI, unul din organizatorii turneului a remarcat că cei mai abili au fost menţionaţi cu cupe, diplome şi cadouri de preţ din partea sponsorilor. De premii aparte s-au învrednicit laureații la fiecare disciplină din program, de asemenea şi elevul care a dat dovadă de cea mai puternică voinţă de a învinge, precum şi cel mai tânăr concurent.

După festivitatea de premiere toţi cei care au evoluat în concurs au beneficiat de o masă dulce cu băuturi răcoritoare, biscuiți și ciocolate.

Vadim IUTIȘ